Opstart: I skal være opskrevet på jeres kommunes venteliste når i så får tilbudt en plads skal i sige nej tak og frtælle at i har fundet en privat. 

vaccination: barnet skal følge det normale vaccineprogram

Sygdom og ferie: Hvis jeres barn skulle blive syg her hos mig vil i blive ringet op og bedes hente jeres barn. Bliver barnet syg hjemme bedes i give besked hurtigst muligt i forhold til planlægning. Barnet raskmeldes senest dagen før kl 19.

feber: barnet må komme når det har været feberfri i 24timer

opkast og dirré: barnet må komme 48timer efter sidste dirréble eller opkast

skoldkopper: barnet må komme når der er skorper på alle skoldkopper og der iøvrigt ikke er kommet nye indenfor 24timer

hånd mund og fodsyge: barnet må komme når der er skorper på alle blære (også selvom lægen siger andet) 

øjnbetændelse: ved øjnbetændelse med meget puds, rødme og hævelse holdes barnet hjemme til det har været i behandling i 48timer 

Ved ferie og fridage skal selv sørge for pasning 

Betaling: en plads hos mig koster 7529. I får et tilskud på 5138kr af odense kommune så pladsen vil ialt koste 2391kr(en kommunal plads koster 2708kr vuggestue 3136kr i 2018) pengene skal betales den sidste hverdag i mdr.. 

der kommer prisændringer hvert år i januar mdr.

 link til ansøgning af tilskud //www.odense.dk/borger/familie-boern-og-unge/pasning/private-pasningsordninger/tilskud-til-privat-boernepasning 

vælger i at reservere en plads koster dette 1500kr de kan ikke refunderes men fratrækkes første mdr betaling.

Forsikring: det er vigtigt at i har en ulykkeforsikring på jeres barn da det er den der skal dække hvis der skulle ske et uheld her.

TIlsyn: Der kommer uanmeldt tilsyn fra kommunen. Hvor de sikre at sikkerheden er i orden og at børne trives 

tavshedspligt: jeg har selvfølgelig tavshedspligt. Det vil sige at i med ro i sindet kan gå til mig hvis der evt skulle være behov for det.

fordele ved privat pasning:

 • den største fordel ved privat pasning er helt sikkert at forældrene har stor indflydelse på sit barns hverdag
 • at vi selv planlægger åbningstiderne så de passer bedst for alle 
 • at der er mulighed for udvide åbningstider hvis i en enkelt dag ikke skulle kunne hente til tiden
 • at vi kan tage på flere ture ud af huset 
 • ingen gæstebørn så smitterisikoen er mindre
 • forældre og dagplejer vælger hinanden 

Mine forventninger til forældrene: at i forældre giver mig besked hvis der er en anden der henter jeres barn, giv besked ved sygdom og husk at meddele ændringer f.eks nyt tillefon nummer eller andet

Forældresamarbejde: forældresamarbejde er også op til jer. Jeg vil skabe en god daglig kontant. Jeg respekter forældrenes såvel som børnes forskelligheder. Jeg inddrager forældrene i vores dagliggdag. Jeg gør meget ud af at dele sjove oplevelser eller små sjove episoder både godt og skidt. Jeg ønsker en åben dialog med forældrene. Ønsker i en samtale er i altid velkommen til dette. 

I medbringer: 

 • friske og raske børn 
 • bleer og vaskeklude
 • special kost (allergi og baby kost)
 • skiftetøj fra top til tå
 • regntøj og gummistøvler
 • sutter nusseklud eller hvad barnet bruger
 • zinksalve solcreme osv
 • godkendt barnevognsele (vi har sovekrybber til rådighed) 
 • dyner og tæppe

Tryghed: jeg vil lade barnet opleve sig selv som værdifuldt og betydningsfuldt (føle sig ventet og velkommen) det vil jeg gøre ved at rette ekstra opmærksomhed mod det ankommende barn sætte mig ned og have øjenkontakt, være i mødekommende og glad.

 • Jeg vil se og møde barnet i dets behov med respekt, nærvær og have øje for det enkelte barns personlighed
 • jeg vil respektere barnets følelser (alle følelser er rigtige)
 • jeg vil gøre barnet nysgerrigt og give det udfordringer som styrker dets udvikling og kompetencer både individuelt og i fælleskab med andre 

dette skal føre hen imod at barnet vil følge sig trygt ved at være i dagpleje.

motorik: det er meget vigtigt at børn bevæger sig hvilket er med til at styrke deres motorik og sanser 

 • jeg vil sørge for at barnet bliver udfordret motorisk så det får lyst til at bruge sin krop  både indendørs og udendørs 
 • jeg vil give mulighed for at barnet får fornemmelse af sin egen krop og kan modtage og give kropskonkakt for mig er det vigtigt at børne føler kærligomsorg fra mig og min familie når de kommer i mit hjem det er vigtigt at de føler at alle er glade for at se lige præcis dem. Desuden er det også vigtigt lære at være gode ved andre børn i gruppen Blandt andet ved at ae hinanden I stedet for at slå. Gå med ud og tage imod det barn som kommer og sige pænt godmorgen og evt kramme hinanden.
 • jeg vil give barnet mulighede for at føle glæde ved at bevæge sig til musik og sang. Motorikken styrkes ved at bevæge kroppen dette er også vigtigt at kunne til rytmer så jeg danser med børne til kendte børnesange og leger sanglege med dem.
 • jeg vil hjælpe barnet med at indøve sanselige begreber (for/bag op/ned varm/kold stoe/lille osv svarende til deres Alders og udviklingstrindet) det vil i hverdagen spille en rolle f.eks vil vi bage boller snakke om den varme ovn (Avav) legetøjet vil bruges som eksempler stor traktor og lille traktor  eller når vi går tur stort træ og lillet træ dette vil medføre at børne for en stor kropsbevisthed og glæde ved at bruge sin krop.

børns motorik bliver sat på prøve når vi går rundt i byen når vi leger på legepladsen når vi danser når vi laver gymnastik og meget andet 

Sprog: jeg vil i hverdagen når barnet føler sig trygt gemme dets sut væk. Så barnet har bedre mulighed for at sidde lyd på hverdagen og bruge dets tunge til at forme lyde til ord

 • jeg vil give barnet mulighed for at udvikle sit sprog gennem alle hverdagens aktiviteter.
 • Jeg vil støtte og udvikle barnets interesse og nysgerrighed i forhold til sproglig kreativitet
 • jeg vil støtte barnet i at kommunikere ved hjælp af mimik kropssprog og tale 

Og dert vil jeg gøre ved at sætte ord på de ting som vi foretager os de ting vi ser når vi går tur ved at læse højt og snakke om de forskellige ting vi ser i børerne snakke om dyre lyde. Jeg synger også meget for børne og leger sanglege med fagter 

målet med dette er at barnet skal udvikle sit sprog således at barnet sprogligt kan give udtryk for sine behov og samtidig genkende sange og rim og rammer når det kommer i børnehave